خط تولید

مشخصات خط تولید

 

ما هر ماه بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه حسگر مایکروویو و راننده های LED قابل تنظیم تولید می کنیم.

 

مشخصات خط تولید

 

ما هر ماه بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه حسگر مایکروویو و راننده های LED قابل تنظیم تولید می کنیم.

 

Shenzhen Merrytek Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 0

Shenzhen Merrytek Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 1

Shenzhen Merrytek Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 2

OEM / ODM

Shenzhen Merrytek Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 0

Shenzhen Merrytek Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 1

 

 

 

 

تحقیق و توسعه

Shenzhen Merrytek Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 0

پیام بگذارید