اطلاعیه تعطیلات سال نو چینی

January 16, 2020
آخرین اخبار شرکت اطلاعیه تعطیلات سال نو چینی

اطلاعیه تعطیلات سال نو چینی

لطفاً لطفاً به شما توصیه كنید كه دفتر ما از 18 ژانویه - اول فوریه 2020 با رعایت سال نو چینی تعطیل خواهد شد.

تمام سفارشات و سوالات در طول تعطیلات با تاخیر انجام می شود. اگر تعطیلات ما هر گونه ناراحتی را به همراه داشته باشد ، درک شما بسیار قابل تقدیر خواهد بود.

سال نو را برای شما آرزو می کنم!